Angajatorii din Botosani care incadreaza ucenici primesc la cerere, pe toata perioada derularii contractului o suma in valoare de 1.125 lei pe luna. Si asta dupa ce a fost modificata legea privind ucenicia la locul de munca.
Conform prevederilor actului normativ mentionat, in functie de nivelul de calificare pentru care se face perioada de ucenicie, din bugetul asigurarilor pentru plata ajutorului de somaj se acorda lunar cate 1.125 de lei in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie astfel :
12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel doi; 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel trei si 36 de luni cand ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel patru.
Documente necesare pentru incheiere contractului de ucenicie sunt: actul de identitate, original si copie; certificatul de nastere, original si copie;copii legalizate ale actelor de studii care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevazute de legislatia in vigoare; certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt sa munceasca, dispozitia de repartizare, eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca; dar si o copie de pe contractul de formare profesionala.