Statul ofera o prima absolventilor care se
angajeaza dupa terminarea scolii. Incepand cu acest an, absolventii pot beneficia de o prima in cuantum de 1500 de lei. Prima de insertie se acorda doar daca se indeplinesc anumite conditii.
Din acest an, absolventii inregistrati la somaj, care se incadreaza in munca in termen de 60 de zile de la absolvire pot soicita o prima de insertie in cuntum de 1500 de lei.
Absolventii trebuie sa se inregistreze la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si sa se angajeze cu norma intreaga pe o perioada mai mare de 12 luni.
Persoanele care beneficiaza de prima de insertie au dreptul la mentinerea primei acordate in anumite situatii. In perioada de 12 luni de la angajare daca le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza in termen de 30 de zile la alt angajator. Iar incadrarea in munca la cel de-al doilea angajator trebuie sa se realizeze in aceleasi conditii, respectiv cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de 12 luni. Indemnizatia de somaj pentru absolventi este in cuntum de 50 % din vaoarea indicatorului social de referinta in vigoare si se acorda pe o perioada de 6 luni.