Incepând cu acest an, ajutorul de deces se majoreaza! Mai mult, în 2018, ca urmare a Legii pensiilor, acest ajutor banesc nu mai este acordat ca înainte. In cazul somerilor, acest ajutor va fi platit de Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca. Gratie modificarilor aduse de Legea pensiilor, ajutorul de deces nu mai este acordat salariatilor de angajator, ca pâna acum, ci direct de casele de pensii, la fel ca în cazul pensionarilor. In anul 2017 au fost in jur de 5000 de beneficiari, care au primit aceste ajutoare de la angajatori. Acest ajutor de deces este o suma de bani acordata în termen de trei zile lucratoare persoanei interesate si la cererea acesteia, pentru decesul unui asigurat (salariat sau pensionar) sau a unui membru de familie al acestuia. Incepand din acest an, acest ajutor banesc sa mareste cu peste 1.000 de lei în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului si cu peste 500 de lei în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului. Ajutorul de deces se achita unei singure persoane, care poate fi sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau orice persoana care poate dovedi cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dar numai daca nu exista o alta solicitare din partea persoanelor de mai sus.